Một số điểm mới của Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (Điều tra DSGK 2024) là cuộc điều tra chọn mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc điều tra được tiến hành giữa hai kỳ của Tổng điều tra dân số.
Điều tra DSGK 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh, thành phố), gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (huyện) ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ là: Bạch Long Vỹ (thành phố Hải Phòng); Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị); Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng); Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) với các mục đích chính sau:

SỐ LIỆU TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Tổng số địa bàn, Tổng số hộ điều tra, phiếu ngắn, phiếu dài.....

TỔNG SỐ ĐỊA BÀN

790

TỔNG ĐỊA BÀN PHIẾU NGẮN

559

TỔNG ĐỊA BÀN PHIẾU DÀI

231

TỔNG SỐ HỘ ĐIỀU TRA

23.700

TỔNG SỐ HỘ ĐIỀU TRA PHIẾU NGẮN

16.770

TỔNG SỐ HỘ ĐIỀU TRA PHIẾU DÀI

6.930
Image

Người dân cần hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên

Cùng với các địa phương trong cả nước, ngành thống kê Đắk Lắk đang tiến hành Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông NGUYỄN QUANG PHƯỚC - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Đắk Lắk.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ GIỮA KỲ NĂM 2024 CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK LẮK

Công tác tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số giữa kỳ, công tác ra quân, giám sát điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk