Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn điều tra Người khuyết tật năm 2023

Sáng 29 tháng 8 năm 2023 Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn Điều tra người khuyết tật năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Đỗ Tấn Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk ; các Phòng liên quan thuộc cơ quan Cục Thống kê; đội ngũ điều tra viên, đội trưởng và giám sát viên các địa phương có địa bàn được chọn mẫu điều tra.

 

Ông Đỗ Tấn Xuân - Cục trưởng Cục Thống kê Đắk Lắk chỉ đạo tại hội nghị


Điều tra người khuyết tật năm 2023 là cuộc điều tra chọn mẫu trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện với các mục đích thu thập thông tin phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia về người khuyết tật. Thu thập thông tin về người khuyết tật phục vụ hoạch định chính sách đảm bảo quyền của người khuyết tật, giám sát và đánh giá việc thực hiện pháp luật của Việt Nam, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về người khuyết tật.

Chỉ đạo Hội nghị, ông Đỗ Tấn Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, Điều tra Người khuyết tật năm 2023 là cuộc điều tra khó và quan trọng của ngành Thống kê xét từ cả góc độ lý luận và thực tiễn triển khai. Muốn đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin của cuộc điều tra, yêu cầu đội ngũ điều tra viên, đội trưởng, giám sát viên các cấp nắm bắt đầy đủ các nội dung, sử dụng thành thạo và hiệu quả các phần mềm thu thập và quản lý thông tin điều tra. Việc kiểm tra giám sát phải được thực hiện toàn diện, triệt để ngay từ việc tổ chức tập huấn đến công tác thu thập thông tin, kiểm tra xử lý số liệu. Quá trình kiểm tra, giám sát chất lượng phiếu thu thập phải được thực hiện liên tục ngay trong quá trình thu thập thông tin.

Toàn cảnh hội nghị

Tham gia hội nghị tập huấn, đội ngũ điều tra viên, đội trưởng và giám sát viên được các giảng viên Phòng Thống kê Xã Hội và Phòng Thu thập Thông tin Cục Thống kê Đắk Lắk giới thiệu các Quy định của cuộc điều tra, bảng câu hỏi của các loại phiếu điều tra, hướng dẫn cài đặt và thực hành sử dụng các thiết bị trong công tác điều tra thực địa. Hội nghị tập huấn được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 29 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023.


In bài này