Ứng dụng CNTT

Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng sử dụng chữ ký số Chuyên dùng Chính phủ

Máy chủ dấu thời gian: http://tsa.ca.gov.vn

Danh sách hủy bỏ (CRLs): http://ca.gov.vn/pki/pub/crl/cp.crl

và  http://pub.ca.gov.vn/pki/pub/crl/cp.crl

Trong thời gian gần đây thông qua hệ thống theo dõi, giám sát và phân tích mã độc của Trung tâm CNTT và Giám sát An ninh mạng - Ban Cơ yếu Chính phủ đã phát hiện nhiều chiến dịch tấn công có chủ đích sử dụng mã độc vào máy tính người dùng tại các cơ quan Đảng và Nhà nước, trong đó có các máy tính sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các hoạt động điều hành, xử lý công việc trên môi trường mạng. Các loại mã độc hay được sử dụng: Trojan-Dropper, Trojan-Spy, Trojan-Downloader,  Backdoor.win32, … Tin tặc thực hiện các chiến dịch tấn công bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua email, tấn công trực tiếp vào các Cổng thông tin điện tử của các bộ ngành, các website cung cấp dịch vụ công và thực hiện chèn mã độc vào các tài liệu, các tập tin cài đặt chương trình đang có sẵn trên các Cổng thông tin điện tử của các bộ ngành và các website cung cấp dịch vụ công. Khi người dùng thực hiện tải về sử dụng, máy tính sẽ nhiễm mã độc, bị kiểm soát và các tài liệu trên máy sẽ bị đánh cắp.

Phần mềm hỗ trợ ký số

Tổng hợp các phần mềm ứng dụng liên quan tới Ký số theo NĐ30/2020

Số thứ tự Tên phần mềm  Download
1 Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01 (HĐH 32bit)
2 Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01 (HĐH 64bit)
3 Phần mềm vSignPDF hỗ trợ ký số và xác thực tài liệu điện tử định dạng PDF, triển khai cho cơ quan Đảng và Nhà nước
4 Bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP
5 Phần mềm Photoshop Portable (Chạy không cần cài đặt)
 6  Dữ liệu phục vụ tập huấn sử dụng hệ thống VPĐT EOffice và ký số năm 2020 (ngày 07.10 & 08.10.2020)

 

7 Phần mềm Giao dịch với Kho bạc

8 Mã đăng ký phần mềm ký số:   2A310-00FEFA-38B1B8-A76C5
9 NET Framework 4.5

Hướng dẫn sử dụng Văn phòng điện tử EOffice

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VĂN BẢN TRÊN HỆ THỐNG E-OFFICE CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
(Lưu hành nội bộ)

Thống kê lượt truy cập

20732
Today: 17
This Week: 94
This Month: 437