Phần mềm hỗ trợ ký số

Tổng hợp các phần mềm ứng dụng liên quan tới Ký số theo NĐ30/2020

Số thứ tự Tên phần mềm  Download
1 Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01 (HĐH 32bit)
2 Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01 (HĐH 64bit)
3 Phần mềm vSignPDF hỗ trợ ký số và xác thực tài liệu điện tử định dạng PDF, triển khai cho cơ quan Đảng và Nhà nước
4 Bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP
5 Phần mềm Photoshop Portable (Chạy không cần cài đặt)
 6  Dữ liệu phục vụ tập huấn sử dụng hệ thống VPĐT EOffice và ký số năm 2020 (ngày 07.10 & 08.10.2020)

 

7 Phần mềm Giao dịch với Kho bạc

8 Mã đăng ký phần mềm ký số:   2A310-00FEFA-38B1B8-A76C5
9 NET Framework 4.5

In bài này